Get Adobe Flash player

Felhő ködösítés nélkül

Előre bocsátom, hogy ez a gondolatmenet nem informatikusoknak szól.

Az elmúlt években elterjedt felhő alapú megoldások elárasztották az informatikai szolgáltatások piacát. Ez azt eredményezte, hogy a felhő (vagy Cloud) egy marketing címkévé vált, ami nélkül már nem lehet (?) megbízható szolgáltatást kínálni.

A technikai megvalósítás felől nézve a felhőt úgy lehet a legegyszerűbben körülírni, ha elképzelünk egy irodai számítógépekből összekapcsolt hálózatot. Ha egy munkát el akarunk végezni és egy (vagy néhány) gép nem üzemképes, egyszerűen átülünk egy másikhoz ami működik és ott végezzük el a feladatunkat. Tulajdonképpen a felhőben a munkát végző program vagy számítási feladat „ül le” egy üzemelő számítógép (kiszolgáló) elé, hogy a felhőhöz érkező kérést megoldja és a művelet eredményét elküldje rendeltetési helyére, legyen szó e-mailről, weboldalról, vagy éppen videómegosztóról.

A felhővel szembeni felhasználói és szakmai elvárások valójában megegyeznek.

  • folyamatos kiszolgálás biztosítása
  • megfelelő teljesítmény a gyors végrehajtáshoz
  • az adatok biztonsága és rendelkezésre tartása

Belátható hogy ezek mögött egy olyan struktúrát kell felépíteni, amely esetenként több száz vagy több ezer kiszolgálóból álló, földrajzilag is különálló szerverfarmokat jelent. Ez persze nem jelenti azt, hogy kis méretben nem valósítható meg jól, de minél kisebb a rendszer annál nagyobb a relatív felhasználói költsége. Elvben néhány kiszolgáló is létesíthet felhőt, de ezek teljesítménye nagyobb részben felemésztődik a felhő keretrendszer fenntartásában, mint egy nagyobb struktúra esetén.

A kisebb szolgáltatók esetén, ha meg felelnek a felhő elvárásoknak, akkor is általában a kisebb méretű megoldással találkozhatunk, aminek költségeit természetesen kényszerűen áthárítják ügyfeleikre, így a minőségnek szó szerint (fel)ára van.

A számítógépes szolgáltatások rendelkezésre állását az alapján osztályozzák, hogy éves szinten mennyi kiesés-mentes üzemóra biztosítható. Ez a legalsó minősítési szinten nagyjából 28 óra lehet évente, a legfelsőn pedig megközelítőleg 26 percet engedélyeznek. Ez persze nem zárja ki, hogy adott évben egy alapszintű minősítésű rendszer nem nyújthat abszolút 100%-os rendelkezésre állást.

Azt kell eldöntetnünk, hogy ügyvitelünk valóban igényli-e a nagyobb működési garanciát, mert a garancia emelés miatti technológia beruházás többlet költsége hatványozottan emelkedik, emelve ezáltal a szolgáltatók díjait is.

Rólunk mondták
"Közhasznú egyesület lévén, nem szabványos az ügymenetünk, ennek ellenére a NetOn jól tud alkalmazkodni hozzánk."
Kovács László FIX Egyesület
.
"Speciális hardver igényeink be- szerzésében kiváló partner a Neton Kft."
Michal Wojtkow Cinema City
.
"Felhasználói támogatásból és türelemből jeles!"
Forrás Csaba
.
"Üzletvitelünk miatt egyes beszer- zéseket és feladatokat nagyon szűk határidővel kell megoldanunk. Ebben rugalmas és jól együttműkö- dő társra találtunk a Neton-ban."
Füleki László Forum Hungary
.
"Gyártósoraink miatt számítógé- peinkben a legkülönbözőbb hard- verek és szoftverek találhatók meg. Így elvárás az az átfogó informatikai szakértelem számunkra, melyet a Neton képvisel."
Hazafi József VisionSMT Kft.